Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2011 2012-01-30

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 29 grudnia 2010 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 29 grudnia 2010 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją nr 322/2010, zmienionego decyzją nr 8 / 2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz nr 172 / 2011 z dnia 27 lipca 2011 r, przeprowadził na terenie całej Polski zbiórkę publiczną pod hasłem „Godne Dzieciństwo” z przeznaczeniem zebranych środków na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom. Zbiórka prowadzona była w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

W czasie zbiórki zebrano łącznie 88 041,05 zł wg następujących form:
- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 2 513,06 zł
- dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy – 25 615,53 zł
- wpłaty od operatorów sieci komórkowych z tytułu przesłanych wiadomości tekstowych SMS na numer 7364 o treści „POMOC” – 59 894,46 zł.

Fundusze, które zebraliśmy w czasie zbiórki chcemy przeznaczyć na:
- zakup żywności i napojów, dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na turnusach wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, socjalnych, leczniczych i szkoleniowych,
- zakupu artykułów szkolnych oraz produktów przeznaczonych do paczek na Święta Bożego Narodzenia,
- zakupu środków higienicznych, odzieży i obuwia,
- doposażenia placówek edukacyjno – oświatowych i socjalnych w sprzęt komputerowy, meble, materiały biurowe i papiernicze.

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków zgromadzonych w czasie zbiórki publicznej prześlemy do końca stycznia 2013 r.

powrót

Wersja do druku