Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Szczegółowe rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2011 2012-06-30

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 29 grudnia 2010 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją...

 Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 29 grudnia 2010 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją nr 322/2010, zmienionego decyzją nr 8 / 2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz nr 172 / 2011 z dnia 27 lipca 2011 r, przeprowadził na terenie całej Polski zbiórkę publiczną pod hasłem „Godne Dzieciństwo” z przeznaczeniem zebranych środków na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom. Zbiórka prowadzona była w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

W czasie zbiórki zebrano łącznie 88 041,05 zł wg następujących form:
- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 2 531,06 zł
- dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy – 25 615,53 zł
- wpłaty od operatorów sieci komórkowych z tytułu przesłanych wiadomości tekstowych SMS na numer 7364 o treści „POMOC” – 59 894,46 zł.

Fundusze, które zebraliśmy w czasie zbiórki przeznaczyliśmy na:
-  dożywianie dzieci w szkole podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce w woj. podkarpackim. Dzieci, które otrzymywały obiady w szkolnej stołówce pochodzą z rodzin najuboższych, wielodzietnych oraz niewydolnych wychowawczo. Uczestnicy akcji dożywiania zostali wytypowani przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów i psychologów. Akcja dofinansowania posiłków trwała od marca do czerwca 2012 r.

- dożywianie dzieci w świetlicy PCK „Perełki’ w Nowej Soli w woj. lubuskim. Do świetlicy PCK uczęszczają dzieci z rodzin wielodzietnych i marginalizowanych społecznie. Dzięki dofinansowaniu obiadów oraz podwieczorków dzieci miały szansę na zjedzenie jedynego, ciepłego posiłku w ciągu dnia.  Akcja dofinansowania posiłków trwała od marca do czerwca 2012 r.

- doposażenie świetlicy PCK „Perełki” w Nowej Soli w sprzęt komputerowy i sprzęt RTV (telewizor  i kamerę). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany  do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla podopiecznych świetlicy.

- doposażenie świetlicy PCK „Wiewiórka” w Zielonej Górze w woj. lubuskim. Z zebranych środków zakupiono sprzęt komputerowy (m.in. laptop, drukarkę) oraz oprogramowanie. Do placówki zakupione zostały także meble (krzesła i stoły) oraz lodówka. Zakupiono także materiały papiernicze oraz artykuły sportowe, które posłużą do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci.

- doposażenie placówki PCK w Kręsku w woj. warmińsko – mazurskim. Na potrzeby placówki zostały zakupione meble, artykuły papiernicze, tablice suchościeralne, tablice korkowe oraz środki czystości. Dodatkowo na potrzeby zajęć prowadzonych w ośrodku zakupiono gry  planszowe, sprzęt sportowy  oraz edukacyjne gry komputerowe, poprawiające koordynację wzrokowo- ruchową dzieci. Do placówki zakupiono również sprzęt komputerowy (laptop, drukarkę oraz rzutnik multimedialny), który będzie używany w trakcie zajęć z dziećmi. W ośrodku PCK w Kręsku odbywają się zarówno kolonie letnie dla potrzebujących dzieci z województwa warmińsko – mazurskiego oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez PCK dla dzieci ze szkół w całym województwie.

- zakup artykułów szkolnych w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka”. Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy PCK zakupił dla podopiecznych plecaki szkolne, które zostałyprzekazane wraz z art. piśmienniczymi dzieciom z potrzebujących rodzin.  

- zakup art. spożywczych z okazji Wielkanocy. Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy PCK  przygotował 400 paczek z art. spożywczymi, słodyczami dla podopiecznych PCK z woj. warmińsko – mazurskiego. Paczki otrzymały dzieci z rodzin wielodzietnych oraz marginalizowanych społecznie. Dzięki produktom otrzymanym w paczkach, rodzice tych dzieci mogli przygotować godne Święta Wielkanocne.

- dożywienia dzieci podczas zajęć edukacyjnych organizowanych w ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy PCK. Polski Czerwony Krzyż prowadzi szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podopieczni programu „Godne Dzieciństwo” również uczestniczą w/w zajęciach. Środki pozyskane w ramach zbiórki zostały przeznaczone na zakup obiadów oraz napojów dla uczestników.

Jednym z głównych celów programu „Godne Dzieciństwo’ jest edukowanie dzieci i młodzieży. W świetlicach, na koloniach, czy podczas zajęciach prowadzonych przez PCK, dużą uwagę poświęca się zdrowemu stylowi życia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Najlepsi uczestnicy zajęć biorą udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz  w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy to konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych, w ramach których młodzież musi wykazać się wiedzą na temat zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia oraz udzielania pierwszej pomocy. Na przełomie maja i czerwca odbywają się finały w obu konkurencjach.

- pokrycie kosztów promocji kampanii. Z zebranych środków sfinansowaliśmy koszt przygotowania projektów ulotki oraz zakładki magnetycznej do książki oraz koszt druku obu materiałów promocyjnych. Materiały były rozdawane podczas imprez organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju.

Dodatkowo z funduszy pozyskanych w ramach zbiórki publicznej sfinansowaliśmy emisję ogłoszenia prasowego w Gazecie Wyborczej.

powrót

Wersja do druku