Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2012 2013-01-31

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 11 stycznia 2012 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 11 stycznia 2012 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją nr 11/2012, przeprowadził na terenie całej Polski zbiórkę publiczną pod hasłem „Godne Dzieciństwo” z przeznaczeniem zebranych środków na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom. Zbiórka prowadzona była w terminie od 11 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

W czasie zbiórki zebrano łącznie 356 809,97 zł wg następujących form:
- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 289 977,50 zł
- dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy – 2 899,19 zł
- wpłaty od operatorów sieci komórkowych z tytułu przesłanych wiadomości tekstowych SMS na numer 7364 o treści „POMOC” –  63 536,28 zł
- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych – 397 zł.

Fundusze, które zebraliśmy w czasie zbiórki chcemy przeznaczyć na:
- zakup żywności i napojów, dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na turnusach wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, socjalnych, leczniczych i szkoleniowych,
- zakupu artykułów szkolnych oraz produktów przeznaczonych do paczek z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia,
- zakupu środków higienicznych, odzieży i obuwia,
- wynagrodzenia kadry w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz turnusach wypoczynkowych,
- doposażenia placówek edukacyjno – oświatowych i socjalnych w sprzęt komputerowy, meble, materiały biurowe i papiernicze.


Szczegółowe sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków zgromadzonych w czasie zbiórki publicznej opublikujemy w czerwcu 2013 r.

powrót

Wersja do druku