Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2013 2014-02-04

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 30 listopada 2012 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji...

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 30 listopada 2012 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, decyzją nr 116/2012, przeprowadził na terenie całej Polski zbiórkę publiczną pod hasłem „Godne Dzieciństwo” z przeznaczeniem zebranych środków na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom. Zbiórka prowadzona była w terminie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. 

W czasie zbiórki zebrano łącznie 342.125,05 zł wg następujących form:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 290.892,60 zł
 • dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy – 15.746,38 zł 
 • wpłaty od operatorów sieci komórkowych z tytułu przesłanych wiadomości tekstowych SMS na numer 7364 o treści „POMOC” –  35.486,07 zł

Fundusze, które zebraliśmy w czasie zbiórki chcemy przeznaczyć na:

 • zakupu żywności i napojów, dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz na turnusach wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, socjalnych, leczniczych i szkoleniowych,
 • zakupu artykułów szkolnych oraz produktów przeznaczonych do paczek na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia,
 • zakupu środków higienicznych, odzieży i obuwia,
 • doposażenia placówek edukacyjno - oświatowych i socjalnych w sprzęt komputerowy, meble, materiały biurowe i papiernicze,
 • wynagrodzenie kadry w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz  na turnusach wypoczynkowych.

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące rozliczenia zgromadzonych funduszy opublikujemy w momencie wydatkowania wszystkich środków finansowych pochodzących ze zbiorki w drugiej połowie roku.

powrót

Wersja do druku