Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Rozliczenie zbiórki publicznej na pomoc poszkodowanym przez tajfun na Filipinach 2014-07-25

Polski Czerwony Krzyż zakończył zbiórkę publiczną na rzecz ofiar poszkodowanych przez tajfun Haiyan (Yolanda), który zniszczył Filipiny w listopadzie 2013 roku.

Polski Czerwony Krzyż, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, działający na podstawie Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z 16 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2011 roku (Dz. U. Nr 217, poz. 1284), wpisany do Krajowego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225587 jako organizacją pożytku publicznego, zakończył zbiórkę publiczną na rzecz ofiar poszkodowanych przez tajfun Haiyan (Yolanda), który zniszczył Filipiny w listopadzie 2013 roku.

W wyniku zbiórki prowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 439/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., zebrano łącznie 168 042,09 zł wg następujących form:

  • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 64 1160 2202 0000 0002 5023 5887 – 151 698,21 zł,
  • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 16 343,88 zł.

Środki zebrane w ramach zbiorki publicznej zostały przekazane Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja), która pomaga bezpośrednio mieszkańcom Filipin, co było celem zbiórki. Sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków zgromadzonych w czasie zbiórki publicznej, a przekazanych Federacji zostanie przesłane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po opublikowaniu oficjalnego raportu przez Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) we wrześniu 2015 r. 

Polski Czerwony Krzyż na rzecz poszkodowanych przekazał 163 042,09 zł. 

Koszt zbiórki poniesiony przez Polski Czerwony Krzyż, a pokryty ze środków zbiórki publicznej wyniósł 1  134,68 zł z czego pokryto:

 

  • koszt materiałów biurowych na kwotę 500,00 zł,
  • koszt połączeń telefonicznych na kwotę 634,68 zł.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w promowanie zbiórki na pomoc poszkodowanym przez tajfun na Filipinach.

powrót

Wersja do druku