Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Ukraina: pogarsza się sytuacja humanitarna na Wschodzie 2014-08-12

Jak podaje Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), starcia zbrojne w regionach Doniecka i Ługańska we wschodniej Ukrainie zmusiły tysiące rodzin do opuszczenia swoich domów. Wiele z nich nie ma dostępu do wody, elektryczności oraz pomocy medycznej.

Jak podaje Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), starcia zbrojne w regionach Doniecka i Ługańska we wschodniej Ukrainie zmusiły tysiące rodzin do opuszczenia swoich domów. Wiele z nich nie ma dostępu do wody, elektryczności oraz pomocy medycznej. 

"Naszym priorytetem jest pomoc wysiedlonym i przebywającym w Donbasu ludziom, a także pomoc medyczna rannym we wszystkich dotkniętych obszarach", powiedział Michel Masson, który stoi na czele operacji MKCK na Ukrainie. "Obecna sytuacja wymaga większego wysiłku, aby pomóc ludności cywilnej, dlatego angażujemy dodatkowe zespoły w Marioupolu i Starobilsku".

MKCK otrzymał ofertę od rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa dotyczącą zorganizowania konwojów pomocy humanitarnej do dotkniętych obszarów Ukrainy. "W obecnej sytuacji, każda inicjatywa humanitarna jest mile widziana w celu złagodzenia cierpienia ludności cywilnej", wyjaśnił Masson. "Badamy możliwości dystrybucji dodatkowej pomocy w strefach konfliktu; oznacza to zaangażowanie, poparcie i wsparcie wszystkich zainteresowanych stron. Wszelkie działania MKCK zostaną podjęte w ścisłej zgodności z naszymi podstawowymi zasadami, zwłaszcza neutralności, bezstronności i niezależności. Ponadto, należy również zapewnić bezpieczny dostęp zespołom MKCK do ich pracy." Porozumienie w tej sprawie przewiduje, że przed rozpoczęciem pracy, MKCK powinien otrzymać bez zbędnej zwłoki od władz Federacji Rosyjskiej wszystkie niezbędne dane dotyczące pomocy, w tym ilości i rodzaju niezbędnych dóbr, wymagania dotyczące transportu i przechowywania. Wszystkie strony muszą również zapewnić bezpieczeństwo pracowników MKCK i pojazdów przez cały czas trwania operacji, w związku z faktem, że organizacja nie przyjmuje zbrojnej eskorty. Strony konfliktu mają obowiązek umożliwienia i ułatwienia szybkiego i swobodnego przepływu pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. Pomoc zostanie przekazana potrzebującym bez czynienia między nimi żadnych różnić ze względu na ich pochodzenie. 

Od kwietnia, MKCK dostarczył wsparcie dla ponad 25 zakładów opieki zdrowotnej w regionach Doniecka, Ługańska, Charkowa i Dnepropetroswka oraz wizytował osoby zatrzymane w związku z konfliktem. Ukraiński Czerwony Krzyż pomógł ponad 10 000 przesiedlonym przekazując im żywność, środki higieny osobistej oraz odzież. 

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę publiczną – wpłaty można kierować na konto 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA. W gotowości są także Grupy Ratownictwa PCK oraz Biuro Informacji i Poszukiwań PCK. 

Od lutego 2014 zrealizowano następujące działania:

 • PCK przekazał paczki o wartości 150 zł każda zawierające podstawowe artykuły spożywcze, przybory kuchenne oraz artykuły higieniczne dla rannych Ukraińców przebywających w polskich szpitalach.
 • Grupy Ratownictwa PCK wspierały administrację państwową w pomocy świadczonej na rzecz uchodźców z Ukrainy, m.in. poprzez utworzenie medycznego modułu zadaniowego na przejściach granicznych w Medyce oraz Korczowej (woj. podkarpackie).
 • Dla wsparcia działań medycznych organizowanych przez wojewodę podkarpackiego PCK wyznaczył 8 spośród 23 jednostek ratowniczych, jakimi dysponuje w ramach funkcjonowania Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, z czego gotowych do udzielenia natychmiastowej pomocy było 70 osób - ratowników KPP, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz lekarzy.
 • PCK dysponuje kilkaset miejscami noclegowymi dla uchodźców w całym kraju.
 • Biuro Informacji i Poszukiwań PCK oferuje swoje usługi poszukiwawcze w celu łączenia rodzin: tel. +48 22 326 12 64, e-mail: biuro.poszukiwan@pck.org.pl, tracing.service@pck.org.pl.
 • PCK przekazał zestawy pomocowe rodzinom przebywającym w ośrodku w Łukowie, w tym uchodźcom z Ukrainy. Paczki z artykułami higienicznymi oraz mlekiem modyfikowanym powstały z myślą o najmłodszych podopiecznych ośrodka. Pomoc o wartości 20 tys. złotych objęła także wyposażenie pokoju zabaw dla dzieci.
 • PCK przekazał 40 tys. złotych dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża na zakup najbardziej potrzebnych produktów, w tym żywności, środków medycznych i higienicznych.
 • PCK wsparł konwój Niemieckiego Czerwonego Krzyża, wyznaczając trasę transportu przez Polskę i zapewnił zespołowi NCK bezpłatne noclegi.

Więcej informacji udziela:
Andre Loersch, MKCK Kijów, tel: +380 671 182 481
Victoria Zotikova, MKCK Moskwa, tel: +7 495 626 5426 or +7 903 545 3534
Sitara Jabeen, MKCK Genewa, tel: +41 22 730 24 78 or +41 79 536 92 31

Rafał Sakowski, Polski Czerwony Krzyż, tel: +48 22 326 13 05
Magdalena Stefańska, Polski Czerwony Krzyż, tel: +48 22 326 13 82

powrót

Wersja do druku