Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2014 2015-01-23

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 05 grudnia 2013 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji...

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 05 grudnia 2013 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, decyzją nr 498/2013, przeprowadził na terenie całej Polski zbiórkę publiczną pod hasłem „Godne Dzieciństwo” z przeznaczeniem zebranych środków na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom. Zbiórka prowadzona była w terminie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

W czasie zbiórki zebrano łącznie 357.304,04 zł wg następujących form:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 333.008,78 zł
 • dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy – 24.295,26 zł 

Fundusze, które zebraliśmy w czasie zbiórki chcemy przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • dożywiania (zakupu żywności i napojów, dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na turnusach wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, socjalnych, leczniczych i szkoleniowych;
 • zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci (zakup artykułów szkolnych, np.: zeszytów, piórników, artykułów papierniczych);
 • zakupu paczek na święta (zakup produktów do paczek na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, tj: produkty higieniczne, żywność, zabawki, książki itp.);
 • zakupu środków higienicznych, odzieży i obuwia;
 • doposażenie placówek edukacyjno – oświatowych i socjalnych w sprzęt komputerowy, meble, materiały biurowe i papiernicze, oraz sprzęt AGD;
 • wynagrodzenia kadry w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż oraz sfinansowanie wynagrodzenia kadry na turnusach wypoczynkowych. Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju prowadzi liczne placówki oświatowo – wychowawcze, w których potrzebujące dzieci mogą spędzić bezpiecznie czas po zajęciach szkolnych. Aby placówki mogły funkcjonować, konieczne jest zatrudnienie kadry pedagogicznej, która sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w danej placówce. Zgodnie z założeniami kampanii „Godne Dzieciństwo”, pod pojęciem „kompleksowa opieka” mieści się nie tylko dożywianie, czy ofiarowanie wyprawki szkolnej, ale także zapewnienie opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która nie tylko sprawuje nadzór, ale także oferuje ciekawe zajęcia edukacyjne i kulturalne. Dzięki takim zajęciom dzieci i młodzież z ubogich środowisk mają szansę na lepsze życie.
 • transportu dzieci i młodzieży do placówek, w których odbywają się kolonie i obozy dla naszych podopiecznych. Koszty transportu zborowego często są dość wysokie. Możliwość sfinansowania tego rodzaju kosztów ze zbiórki publicznej bardzo pomogła by nam w organizowaniu wypoczynku dla dzieci. Zależy nam, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z naszej pomocy. 

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące rozliczenia zgromadzonych funduszy opublikujemy w momencie wydatkowania wszystkich środków finansowych pochodzących ze zbiorki.

powrót

Wersja do druku