Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Czerwonokrzyski wolontariusz przygotowany do niesienia pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna - NEPAL 2015-04-27

22-letni Sammeer Bajrachary jest absolwentem politechniki i czerwonokrzyskim wolontariuszem. Należy do zespołu, który już w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi udzielał pierwszej pomocy i poszukiwał ofiar

 

Złożone z wolontariuszy zespoły pomagają ludziom, którzy ucierpieli z powodu trzęsienia ziemi w Nepalu. Carl Whetham / IFRC 

22-letni Sammeer Bajrachary jest absolwentem politechniki i czerwonokrzyskim wolontariuszem. Należy do zespołu, który już w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi udzielał pierwszej pomocy i poszukiwał ofiar. W momencie kataklizmu był w Bhaktapurze. “Gdy tylko odczułem pierwsze wstrząsy, zrozumiałem, co się dzieje – wspomina.

 – Upewniłem się, że moi najbliżsi nie są zagrożeni i gdy wstrząsy ustały, wyszedłem, by kierować ludzi do bezpieczniejszych miejsc”.

Po zabezpieczeniu rodziny, Sammeer udał się do Katmandu, by dołączyć do ściśle współpracującej ze służbami ratowniczymi grupy pierwszej pomocy, składającej się z wolontariuszy. „W budynku była uwięziona kobieta, więc tam dostarczyliśmy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, po czym poszliśmy dalej” – mówi. Grupa wspierała także zespoły ratownicze, których członkowie byli narażeni na kontakt z przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach. „Jeden z ratowników mocno skaleczył się w palec, więc go opatrzyliśmy. W tej samej okolicy kobieta nie mogła się wydostać spod gruzów; miała jedną nogę zmiażdżoną. Robiliśmy, co było w naszej mocy, by jej pomóc, ale niestety, nie udało się jej uratować”. 

Po pierwszym dniu akcji Sammeer wrócił do domu. „W nocy zorganizowaliśmy się między sąsiadami, by sprawdzić, czy wszyscy śpiący pod gołym niebem są bezpieczni. Obeszliśmy teren, starając się uspokajać ludzi, przerażonych sytuacją. Było tak wiele wstrząsów wtórnych, że chyba nikt z naszej grupy tamtej nocy nie spał.” 

Sammeer od dwóch lat jest wolontariuszem Nepalskiego Czerwonego Krzyża. Z początku brał udział w realizacji projektu przygotowań na wypadek trzęsienia ziemi, następnie odbył szkolenie w zakresie ratownictwa i poszukiwań, wreszcie stał się gorącym orędownikiem wolontariatu. „Angażuję się coraz bardziej. Uwielbiam pomagać – mówi – i będę wolontariuszem tak długo, jak będzie można, żeby nieść pomoc ludziom, którzy nie mogą wrócić do domu”.


Po trzęsieniu ziemi w Nepalu, na miejscu pracuje już 1500 wolontariuszy i 300 pracowników Nepalskiego CK. Wsparcie techniczne, tj. sprzęt do odgruzowywania, uzdatniania wody, urządzenia do łączności i telekomunikacji oraz zapasy niezbędnych produktów żywnościowych, przewiezione zostaną z Chin,  Indii i Arabii Saudyjskiej. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup żywności, wody, instalację urządzeń wodno-sanitarnych i organizację tymczasowych schronień. Szacowana wartość dóbr, które mają pokryć potrzeby poszkodowanych to ok. 33,4 mln CHF. Na tę chwilę w trybie natychmiastowym uruchomiono budżet w wysokości 500 tys. CHF, który pozwoli pokryć pierwszą fazę działań pomocowych. Federacja obejmie wsparciem 75 tys. osób.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża uruchomił specjalną serwis internetowy, przy pomocy którego poszukiwane są osoby zaginione podczas trzęsienia ziemi w Nepalu:
http://familylinks.icrc.org/nepal-earthquake/en/Pages/Home.aspx

Możesz wesprzeć działania Czerwonego Krzyża w Nepalu przekazując darowiznę finansową poprzez: https://www.ammado.com/community/154728/donate

Zebrane darowizny pieniężne Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wykorzysta na pomoc poszkodowanym, współpracując bezpośrednio z Nepalskim Czerwonym Krzyżem.

powrót

Wersja do druku