Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Zbiórka Wielkanocna w sklepach TESCO 2017-03-23

W dniach 24-26 marca 2017 roku wolontariusze PCK będą kwestować w sklepach Tesco w całym kraju w ramach Zbiórki Wielkanocnej. To już szósty rok zbiórek pieniężnych, które organizowane są w sieci hipermarketów TESCO.

Polski Czerwony Krzyż od 2012 roku współpracuje z TESCO Polska w ramach programu Godne Dzieciństwo. W 2015 roku we wszystkich zbiórkach na terenie sklepów udało się zebrać kwotę 278 641, 46zł, a od początku współpracy prawie 1 500 000 zł. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają nam na finansowanie pomocy dla dzieci z rodzin potrzebujących. Co najważniejsze, środki te zostają wykorzystane na pomoc tam, gdzie zostały zebrane przez rejonowe i okręgowe oddziały PCK.

Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy członków, wolontariuszy i pracowników PCK prowadzi różnorodne działania, których celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia. Kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty i zbiórki darów w sklepach, na rynkach miast i w szkołach. Dzięki temu wiele rodzin w całej Polsce godnie i uroczyście spędza Święta Wielkanocne.

Godne Dzieciństwo to program kompleksowo wspierający dzieci i młodzież z potrzebujących rodzin, w ramach którego PCK stwarza najmłodszym szansę na zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych i rozwojowych. Polski Czerwony Krzyż kładzie nacisk na pomoc dzieciom w wieku od 7 do 18 lat, pochodzącym z najbiedniejszych rejonów naszego kraju, z rodzin zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na brak funduszy umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. jedzenie, higienę, czy edukację.

Podopiecznych programu Godne Dzieciństwo, można wesprzeć wpłacając dobrowolną kwotę na konto: konto 13 1160 2202 0000 0000 2987 3563 z dopiskiem „Godne Dzieciństwo”.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie!

 

Plakat

powrót

Wersja do druku