Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

XIII edycja Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza 2017-06-27

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował trzynastą edycję Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych wśród młodzieży poprzez rozwój umiejętności wprowadzania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego w codzienne życie, kształtowanie wśród uczniów postaw humanitarnych, podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej uczniów.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Małopolski Kurator Oświaty – Pani Barbara Nowak. W konkursie wzięło udział 93 uczniów z 12 szkół, składał się z dwóch etapów: I etap – test z pytaniami zamkniętymi, otwartymi i kazusami oraz II etap – warsztaty. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 uczniów z najwyższymi wynikami, z 8 szkół. Warsztaty rozpoczęły się w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zajęciami edukacyjnymi pt. „W okupowanym Krakowie". Zajęcia składały się z dwóch części. Pierwsza z nich prowadzona była w Małej Akademii - sali warsztatowej, gdzie uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak wyglądała okupacja niemiecka w Polsce w czasie II wojny światowej na przykładzie Krakowa. Poznali najważniejsze miejsca i wydarzenia związane z życiem okupowanego miasta. Na warsztatach prowadzący opowiedział między innymi jak wyglądało codzienne życie mieszkańców miasta, jak funkcjonował system kartkowy, na czym polegał niemiecki system represji oraz jakie rozrywki umilały życie ludzi w tym trudnym okresie. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy zajęć przystąpili do rywalizacji w grze wielkoformatowej. W trakcie rozgrywki uczniowie wcielili się w mieszkańców Krakowa, których zadaniem było zdobycie żywności dla siebie i swoich najbliższych, a także mieli okazję wspomóc Armię Krajową w walce o niepodległość państwa. Wizytę w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zakończyła się zwiedzaniem dostępnych ekspozycji.

Światowy Dzień Krwiodawcy

Następnie, po udaniu się do siedziby Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Studencka 19), rozpoczęły się warsztaty główne - poświęcone tematyce międzynarodowego prawa humanitarnego, które poprowadził dr Piotr Łubiński. W toku wykładu dr Łubiński przedstawił historię konfliktu syryjskiego. Dzięki temu uczniowie mogli poznać skalę komplikacji wojny na bliskim wschodzie, kwestie związane z uchodźcami czy walkę o wpływy na rynku ropy i gazu. Zajęcia zakończyły ćwiczenia zakładające stworzenie podstaw prawnych dla operacji wojskowej w Syrii, Ukrainie i Somalii. Uczniowie mogli w praktyce zastosować prawo humanitarne oraz twardo negocjować swoje stanowisko. Po warsztatach uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na posiłek ufundowany przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas którego Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Pyka, Katarzyna Sadowska, prof. dr hab. Zbigniew Kwiasowski, dr Piotr Łubiński oceniali wiedzę i aktywność uczniów, wyłaniając zwycięzców i osoby wyróżnione.

Światowy Dzień Krwiodawcy

Końcowe wyniki przedstawiają się w następujący sposób:

§  I miejsce: Wiktoria Lassak – Gimnazjum nr 2 w Krakowie,

§  II miejsce: Dominik Ćwikła – Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach,

§  III miejsce: Paulina Teper – Zespól Szkół Zawodowych w Grybowie

Światowy Dzień Krwiodawcy

Wyróżnienia:

§  Marcin Gargula - Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

§  Tomasz Sasiński - Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

§  Aleksandra Filipek - Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

§  Aneta Pawlikowska - Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 

Światowy Dzień Krwiodawcy

Nagrody wraz z dyplomami wręczane były przez Panią Dyrektor MOO PCK – Małgorzatę Pykę oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Upowszechniania MPH – Pana prof. dr hab. Zbigniewa Kwiasowskiego.

Światowy Dzień Krwiodawcy

Uczestnicy w czasie warsztatów wykazali się dużym zaangażowaniem, aktywnością wiedzą oraz pomysłowością. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu. Cieszymy się, że trudny temat Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego cieszy się wśród młodych ludzi dużym powodzeniem i jest dla nich ważny. Ponadto, dziękujemy również Kuratorium Oświaty w Krakowie za objęcie konkursu patronatem honorowym Pani Barbary Nowak oraz Panu dr. Piotrowi Łubińskiemu za przeprowadzenie warsztatów.

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

powrót

Wersja do druku