Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla dziennikarzy z MPH 2017-09-26

Polski Czerwony Krzyż organizuje specjalistyczne szkolenie dla dziennikarzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Kurs skierowany jest do osób piszących lub chcących pisać o konfliktach zbrojnych oraz wyjeżdżających jako korespondent w regiony objęte konfliktem.

Omawiane zagadnienia to, m. in. status prawny dziennikarzy w świetle prawa humanitarnego, prawa i obowiązki dziennikarzy wykonujących swój zawód w czasie konfliktu zbrojnego (w tym sytuacje zatrzymania i aresztowania dziennikarzy) oraz najważniejsze definicje funkcjonujące w prawie humanitarnym (m.in. konflikt międzynarodowy, konflikt niemiędzynarodowy i okupacja wojenna).

Szkolenie jest bezpłatne.

Kiedy: 24 października, godz. 9.30 – 16.30

Miejsce: Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera), Warszawa

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października (na adres e-mail: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl). W mailu proszę zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko, nazwa redakcji, ew. udział w misjach zagranicznych, telefon kontaktowy.

powrót

Wersja do druku