Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

XXI Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych 2017-10-18

Polski Czerwony Krzyż przedłuża rekrutację na XXI Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 20 – 24 listopada w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
 • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
 • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne.

Program obejmuje, m.in.: 

 • międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
 • niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;
 • ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
 • implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wezmą udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę, uświetnionej koncertem muzyki klasycznej oraz rozdaniem nagród dla laureatów konkursu im. prof. R. Bierzanka.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października na adres e-mail: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl lub pocztą na adres:

Ośrodek Upowszechniania MPH
Polski Czerwony Krzyż

ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do końca października.

Koszt udziału w kursie (materiały, zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa) wynosi 520 zł (kwota brutto, uwzględnia podatek VAT).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl tel. 22 326 12 85.

powrót

Wersja do druku