Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 2017-11-08

Trwają sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na których obecni są prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Stanisław Kracik, oraz kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Magdalena Stefańska.

W tym roku gospodarzem został Turecki Czerwony Półksiężyc, który zaprosił delegatów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz 190 stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca do Antalyi w Turcji.

Sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu  Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

XXI sesja Zgromadzenia Ogólnego zaowocowała wyborem nowego prezesa Federacji, Francesco Rocca, dotychczasowego wiceprezesa Federacji i byłego prezesa Włoskiego Czerwonego Krzyża. Podczas debat i warsztatów tematycznych omawiano zagadnienia związane z przyszłością pomocy humanitarnej na świecie. Wyzwania w obszarze migracji i łączenia rodzin, rozwój ruchu młodzieżowego, pojawienie się nowych technologii, dalsze prace nad ograniczeniem użycia niektórych rodzajów broni stały się okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk dla wielu stowarzyszeń krajowych. Wiele uwagi poświęcono wzmocnieniu roli kobiet w Ruchu oraz pełniejszemu włączeniu młodzieży w proces podejmowania decyzji strategicznych. Wszystko to ma wspomóc proces kształtowania nowej Strategii 2030 pod hasłem „Kształtowanie Przyszłości Humanitarnej”, która przyjęta zostanie w 2019 roku i ma być krokiem w kierunku zwiększenia efektywności pomocy humanitarnej.

Sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu  Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

PCK zacieśnia relacje partnerskie z bratnimi stowarzyszeniami oraz kontynuuje dialog z Federacją, dotyczący jego roli i miejsca w Ruchu. Intencją tych działań jest skorzystanie z bogactwa naszej historii i wejście w kolejne 100-lecie z nowymi pomysłami.

Sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu  Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji dostępne są na stronie internetowej: www.rcrcconference.org, zaś bieżąca relacja na: www.facebook.com/szkolapck.

Sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu  Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

powrót

Wersja do druku