Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Powódź 2010 2011-02-21

W związku z zakończeniem zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 95/2010 z 19 maja 2010 r. oraz 103/2010 z 25 maja 2010...

Warszawa, dn. 15.02.2011 r.

Sz. P. Anna Huzarska
Naczelnik
Wydziału do spraw Społeczno-Administracyjnych
Departamentu Zezwoleń i Koncesji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


W związku z zakończeniem zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 95/2010 z 19 maja 2010 r. oraz 103/2010 z 25 maja 2010 r. oraz 157/2010 z 8 lipca 2010 r. przez Polski Czerwony Krzyż w okresie 19.05-31.12.2010 na rzecz ofiar powodzi w Polsce w 2010 r.  i przekazujemy następujące dokumenty:
1.    sprawozdanie z wyników zbiórki dotyczące ilości środków pieniężnych zebranych przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża podczas zbiórki publicznej „Powódź 2010”;
2.    sprawozdanie z wyników zbiórki dotyczące ilości środków pieniężnych zebranych przez Zarządy Okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża podczas zbiórki publicznej „Powódź 2010”;
3.    sprawozdanie z wyników zbiórki rzeczowej zebranej przez biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;
4.    sprawozdanie z wyników zbiórki rzeczowej dokonanej przez zarządy okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża, które zbierały środki rzeczowe na podstawie zezwolenia MSWiA;

Jednocześnie informujemy, co następuje:
•    Rozliczenie zebranych środków pieniężnych podczas zbiórki zostało umieszczone na naszej stronie internetowej www.pck.org.pl w dziale sprawozdania.
•    Wydatkowanie środków następowało w trakcie trwania zbiórki i szczegółowe sprawozdanie cząstkowe na ten temat zostanie przedstawione w drugim kwartale 2011 r. oraz po zakończeniu czasu wydatkowania, na który opiewa pozwolenie MSWiA tzn. do końca listopada 2011 r.

Zobacz również załączniki.

powrót

Wersja do druku