Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 2011-11-14

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK a także pracownikom publicznej służby krwi, składamy najserdeczniejsze...

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK a także pracownikom publicznej służby krwi, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2011 roku nadał najbardziej aktywnym Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej 51 osób zostało odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi, 91 osób Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 79 osób Brązowym Krzyżem Zasługi.

Minister Zdrowia, Ewa Kopacz w październiku 2011 roku nadała 268 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK w uznaniu zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uroczystość wręczenia odznak dla wytypowanych osób odbędzie się w dniu 22 listopada 2011 roku o godzinie 14.00 w Sali Kolumnowej gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Kapituła „Kryształowego Serca”, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 3 września 2011 r. przyznała za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 84 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK wyróżnienie „Kryształowe Serce”.

Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o publicznej służbie krwi nadaje tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Zadanie to PCK realizuje na rzecz wszystkich Honorowych Dawców Krwi w sposób ciągły. Blisko 18 tysięcy krwiodawców rocznie otrzymuje ten zaszczytny Tytuł i Odznakę.

Polski Czerwony Krzyż od 53 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. W 2010 roku zaangażowanych było w nie 1.296 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, 25.597 członków i blisko 93.000 wolontariuszy. Łącznie w 2010 roku PCK zorganizował 3.421 akcji poboru krwi, pozyskując 140.703 litry bezcennego leku.

Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.

Krew może oddać każdy, kto ma od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL. Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl

Renata Kawka
Sekretarz Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

powrót

Wersja do druku