Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

Pomoc i opieka

Pomoc i opieka »

Jak wskazują dane GUS, zasięg ubóstwa w Polsce wciąż pozostaje na zbliżonym poziomie do lat poprzednich.

W 2014 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w ubóstwie skrajnym żyło 7,4% społeczeństwa. * Minimum egzystencji uwzględnia potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Oznacza to, że ok. 2 800 000 osób w Polsce nie mogło zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywieniowych i mieszkaniowych.

Ubóstwem zagrożone są najczęściej gospodarstwa domowe, których sytuacja życiowa związana jest z bezrobociem, wielodzietnością, niepełnosprawnością oraz faktem zamieszkania na terenach wiejskich. Obecnie w najgorszej sytuacji znajdują się osoby zamieszkujące woj. warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie oraz wielkopolskie.

1/3 całej populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym to dzieci. W 2014 roku wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym wśród dzieci i młodzieży do lat 18 wyniósł ok. 10 %.

Obecnie blisko 1 000 000 dzieci i młodzieży żyje w rodzinach, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, tj.: jedzenia, dachu nad głową, higieny i edukacji.  

Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

Całoroczne formy pomocy, jaką świadczą oddziały PCK dla potrzebujących, to:

 • Dożywianie - w placówkach i ośrodkach PCK oraz stołówkach szkolnych, wydawane są ciepłe posiłki lub paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi. Z myślą o osobach samotnych i bezdomnych organizujemy okolicznościowe spotkania np.: wigilie lub śniadania wielkanocne. Wydajemy pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym
 • Pomoc doraźna - zbieramy i przekazujemy potrzebującym lub ośrodkom opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, meble. Pomoc doraźna to także coroczne akcje takie jak np.: "Wyprawka dla Żaka", w trakcie której dzieci z najbiedniejszych rodzin otrzymują zestawy z przyborami szkolnymi oraz "Akcja letnia", dzięki której najmłodsi wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.

Prowadzimy ogólnopolski program pod hasłem: Godne Dzieciństwo, w ramach którego zapewniamy kompleksową opiekę i wsparcie dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących.

 • Ośrodki PCK - a wśród nich: noclegownie, stołówki, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej, świetlice terapeutyczne i wychowawczo – opiekuńcze dla najmłodszych. Ośrodki pomocy oprócz schronienia i zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich, zapewniają często także opiekę lekarza lub psychologa. 
 • Opieka nad chorymi w domu - od dziesięcioleci szkolimy Siostry PCK do sprawowania opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w ich domach. Umowy na świadczenie tych usług zawierają zarządy PCK różnych szczebli z samorządami terytorialnymi. Aby uzyskać taką pomoc należy zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Załatwianie wszelkich niezbędnych formalności (ustalenie godzin i zakresu opieki oraz ewentualnej stawki odpłatności) następuje w porozumieniu między ośrodkiem pomocy społecznej, punktem opieki PCK, a samym chorym lub członkiem jego rodziny.
 • Pomoc cudzoziemcom - Nie zapominamy także o tych, którzy z obawy o życie musieli uciekać z własnego kraju zostawiając w nim cały swój dobytek. Te osoby przybywają najczęściej bez jakichkolwiek środków do życia i nie mogą podjąć pracy. Dlatego staramy się zapewnić im przynajmniej podstawowe warunki godnego bytu. Pomagamy cudzoziemcom w kontaktach z rodziną lub z urzędami państwowymi, np. przy załatwianiu procedury o przyznanie statusu uchodźcy.  

* Dane Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie raportu „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku”.

Wersja do druku

 • Trzynasta edycja wyprawki... 2013-09-12

  Zainicjowana w 2000 r. w Łodzi, akcja ”Wyprawka dla Żaka” ,podobnie jak akcja „Gorączka złota”, nabiera rozmachu. 3 września 2013 roku w Opoczyńskim Domu Kultury trzysta wyprawek...czytaj więcej

 • Bydgoska „Wyprawka dla Żaka” 2013-08-30

  Wczoraj, na dziedzińcu Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK odbyło się uroczyste wręczanie wyprawek szkolnych dla 200 dzieci z rodzin najuboższych i dzieci niepełnosprawnych...czytaj więcej

 • Wizyta RADY PAŃ na koloniach w Iwoniczu Zdroju 2013-08-23

  Dzięki staraniom członkiń z Rady Pań przy PCK 53 dzieci z potrzebujących rodzin mogło odpocząć od codziennych trosk na koloniach w Iwoniczu Zdroju. Wypoczynek sfinansowany był ze...czytaj więcej

 • "Dajmy wakacje ubogim dzieciom" - kolejna edycja akcji Rady Pań PCK 2013-05-06

  Rada Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu rozpoczyna kolejną akcję pomocy potrzebującym dzieciom z ubogich i wielodzietnych rodzin - „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”. Dochód z przedsięwzięcia...czytaj więcej

 • Wielkanoc z PCK i TESCO 2013-04-05

  Dzięki wielkanocnej zbiórce w sklepach TESCO, wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża zebrali prawie 88 000 zł. Z zebranych środków sfinansowane zostały paczki na Święta Wielkanocne...czytaj więcej

 • Wielkanocne zbiórki dla potrzebujących 2013-03-20

  Wielkanoc to najstarsze święta, na które wielu z nas czeka z niecierpliwością. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, a przede wszystkim okres spotkań rodzinnych przy suto zastawionych stołach...czytaj więcej

 • 150 lat działań humanitarnych 2013-02-25

  Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) to niezależna i neutralna organizacja, która od założenia w 1863 roku, zapewnia pomoc humanitarną dla osób dotkniętych...czytaj więcej

 • Dzień Nadziei dla bezdomnych 2013-02-22

  Według ostatniego spisu GUS w Polsce jest ponad 24 tysiące osób bezdomnych. Zima to dla nich wyjątkowo trudny okres. Polski Czerwony Krzyż apeluje o wsparcie dla osób bezdomnych...czytaj więcej

 • VIII edycja akcji Noworoczna Paczka DPD 2013-02-12

  Ponad 100 000 prezentów trafiło już do placówek Polskiego Czerwonego Krzyża dzięki akcji Noworoczna Paczka DPD. Od ośmiu lat wizyta kurierów DPD Polska w świetlicach środowiskowych PCK...czytaj więcej

 • "Harold czyli owca w szpitalu" 2013-02-07

  Polski Czerwony Krzyż objął patronat nad projektem „Harold czyli owca w szpitalu”, który kierowany jest do Małych Pacjentów i ich rodziców. Jego celem jest ukazanie dziecku świata...czytaj więcej

 • Świąteczna wizyta Rady Pań PCK w Zespole Szkół w Podebłociu 2012-12-23

  We wtorek 18 grudnia Rada Pań, przy współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przekazała 38 paczek świątecznych dzieciom z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej...czytaj więcej