Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

Poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób »

Główne zadania Biura Informacji i Poszukiwań PCK:

 • prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)
 • wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie naszych  dokumentów oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych  starań
 • poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą
 • przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi
 • udział w ekshumacjach ofiar wojny
 • prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych (czyli poszukiwań gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym za granicą, pomimo że posiada jego ostatni adres zamieszkania) w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały w celach zarobkowych za granicę (tzw. migranci ekonomiczni)
 • poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski

Podstawy prawne działania Biura Informacji i Poszukiwań:

 • Art. 122-125 Konwencji genewskich z dn. 12.08.1949 r., które nakładają na Państwo-Stronę obowiązek tworzenia służb informacyjno-poszukiwawczych, powołanych do zbierania i przekazywania informacji o ofiarach wojen i konfliktów zbrojnych. Każde krajowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża prowadzi swoją służbę poszukiwawczą, współpracując ściśle z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.
 • Ustawy z 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, w której art. 3 ust. 3 przewiduje się prowadzenie Krajowego Biura Informacji przewidzianego w Konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz ochronie osób cywilnych podczas wojny.
 • Statutu PCK przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20.09.2011 r. w & 9 pkt. 3, gdzie stwierdza się, że „PCK prowadzi - na zlecenie Państwa - Krajowe Biuro Informacji, przewidziane w Konwencjach genewskich”.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz zasady dyskrecji odnośnie losów osób poszukiwanych i poszukujących.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK współpracuje z:

 • Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie - Centralną Agencją Poszukiwań w Genewie - www.icrc.org
 • Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Arolsen - www.its-arolsen.org
 • Kilkudziesięcioma stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z całego świata
 • Podczas prowadzenia starań Biuro zwraca się do Archiwów Państwowych, Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, urzędów stanu cywilnego, Instytutu Pamięci Narodowej, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz wielu innych instytucji krajowych.

Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK jest finansowana
przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Wersja do druku

 • 30. sierpnia - Międzynarodowy Dzień Osób Zaginionych 2011-08-29

  Międzynarodowy Dzień Osób Zaginionych poświęcony jest wszystkim ludziom, których miejsca i warunki pobytu nie są znane ich rodzinom. Co roku tysiące osób tracą kontakt z swoimi bliskimi. Powodów rozdzielenia...czytaj więcej

 • Szkolenie na temat poszukiwań i łączenia rodzin 2011-05-22

  Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK zorganizowało w dn. 16-18.05.2011 r. szkolenie na temat poszukiwań i łączenia rodzin dla przedstawicieli Zarządów Okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża...czytaj więcej

 • Szkolenie dla biur poszukiwań CK i CP zorganizowane przez Magen David Adom 2010-12-27

  Od 2006 r. Magen David Adom in Israel (Czerwona Tarcza/Gwiazda Dawida w Izraelu) jest członkiem Międzynarodowego Ruchu...czytaj więcej

 • Odnajdujemy Małoletnich Uchodźców dzięki Europejskiej Bazie Danych Biur Poszukiwań Czerwonego Krzyża 2010-11-30

  Na terytorium Unii Europejskiej przyjeżdżają co roku tysiące osób, które opuszczają swoje ojczyste strony w obawie przed prześladowaniami, biedą, brakiem pracy i perspektyw. Czasami muszą bardzo szybko...czytaj więcej

 • Historia jednej teczki 2010-04-23

  W 1988 roku w pomieszczeniach „archiwalnych” ówczesnego biura Zarządu Wojewódzkiego PCK w Lublinie zapadła decyzja, aby zrobić porządek, przejrzeć wszystkie dokumenty, które znajdowały się...czytaj więcej

 • Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w programie 'Ktokolwiek Widział Ktokolwiek Wie' 2009-10-08

  6 października, z okazji 90- lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, Katarzyna Papińska, Z-ca Kierownika Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, wystąpiła w programie telewizyjnym „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”...czytaj więcej

 • Konferencja na temat pomocy psychospołecznej dla osób starających się o azyl 2009-07-06

  W dn. 30. czerwca – 2. lipca 2009 r. w Wiedniu odbyła się konferencja na temat pomocy psychospołecznej dla osób starających się o azyl, które należą do jednej z trzech grup: osób, które utraciły kontakt...czytaj więcej