Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

Zasób archiwalny

Poszukiwanie osób » Zasób archiwalny »

Biuro Informacji i Poszukiwań dysponuje bogatymi zbiorami archiwalnymi. Posiada m. in.:

 • oryginalne kartoteki polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach jenieckich
 • oryginalne kartoteki więźniów obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich
 • akty zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach na terytorium Niemiec i Polski
 • częściową dokumentację dzieci polskich wywiezionych w celu germanizacji
 • niewielką kartotekę Polaków zatrudnionych przymusowo na terytorium Niemiec
 • protokoły z ekshumacji ofiar wojny
 • spisy zmarłych i poległych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 • kserokopie wykazów polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku
 • kartotekę żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych i pochowanych na terytorium Polski
 • wielomilionową kartotekę ogólną

Wersja do druku