Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Ekshumacje ofiar wojny i nieśmiertelniki

Poszukiwanie osób » Ekshumacje »

W przypadku odnalezienia szczątków ludzkich, które mogą pochodzić z okresu II wojny światowej należy powiadomić niezwłocznie najbliższą komendę Policji oraz właściwy urząd miasta lub gminy w celu ubezpieczenia terenu do czasu ewentualnej ekshumacji. W ekshumacjach ofiar wojny w charakterze protokolanta uczestniczyć powinien przedstawiciel PCK.

W przypadku odnalezienia nieśmiertelnika (znaczka tożsamości) prosimy o jego przesłanie do Biura Informacji i Poszukiwań PCK lub (jeśli nieśmiertelnik należał do żołnierza WP) skontaktowanie się z:

Centralnym Archiwum Wojskowym
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa – Rembertów
www.caw.wp.mil.pl

W sprawie tabliczek tożsamości żołnierzy niemieckich można również zwrócić się do Archiwum w Berlinie:

Deutsche Dienststelle (WASt)
für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen
von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht
Eichborndamn 179
13403 Berlin
Deutschland
http://dd-wast.javabase.de

Od 1990 r. prowadzona jest ekshumacja żołnierzy niemieckich poległych i pochowanych na terytorium Polski. Nadzór nad tymi pracami objęła Fundacja "Pamięć”, do której można się również zgłaszać w sprawie odnalezionych nieśmiertelników żołnierzy armii niemieckiej.

Fundacja "Pamięć":
ul. Miedziana 3a/2
00-814 Warszawa
tel. (022) 654-21-61
e-mail: fundacja@pamiec.ikp.pl

Wersja do druku