Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Podstawowe zasady ruchu drogowego zostały określone w „Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym w 1968”. Nie wszystkie kraje ją ratyfikowały, a nawet wśród jej sygnatariuszy zdarzają się odstępstwa. W Polsce najważniejszym aktem prawnym jest ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami.

Oczywiste jest, że niemal wszyscy korzystamy z ulic i dróg jako piesi – 98% Polaków chodzi ulicami swojej miejscowości, 94% - poboczem dróg lub szos. Podróżujemy też rozmaitymi środkami lokomocji – powszechnie używany jest samochód (98%), ponad 3/4 Polaków (78%) jeździ też autobusami, a 3/5 (60%) rowerem. Mniej osób korzysta z pozostałych środków transportu jak tramwaj, ciągnik, wóz konny.

Podstawową zasadą jest, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek uniknięcia kolizji z innym pojazdem, pieszym itp. niezależnie od tego czy tamci postąpili zgodnie z zasadami ruchu czy nie. Przy wykonywaniu niebezpiecznych manewrów (m.in. wyprzedzając lub zmieniając kierunek jazdy) i w niebezpiecznych miejscach (m.in. skrzyżowanie, przejście dla pieszych) polski kodeks drogowy wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Mimo to, każdego roku na drogach Unii Europejskiej w wyniku wypadków drogowych ginie 40.000 osób, a 1.700.000 odnosi rany. Polskie statystyki są bardzo złe. W roku 2007 nastąpił wzrost zagrożenia na drogach. W 49 536 wypadkach, zginęło 5 583 osób a 63 224 osoby zostały ranne. W stosunku do roku 2006 liczba wypadków wzrosła o 6% a liczba zabitych i rannych o 7%. Ponownie oddaliliśmy się od osiągnięcia celu stawianego przez Unię Europejską i Krajowy Program GAMBIT, a rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych była większa od oczekiwanej o 2097 osób.

Zgodnie z pkt. 14., § 9, Rozdział 2, Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 25 października 2004 r., Polski Czerwony Krzyż działa na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzi działania upowszechniające zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wzrost umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promocja bezpiecznych postaw wśród wszystkich użytkowników dróg.

Wersja do druku