Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

System Ratownictwa PCK

Ratownictwo » System Ratownictwa »

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża to system współpracujący i wspomagający całościowe działania ratownicze prowadzone przez wszystkie jednostki obecne podczas akcji ratunkowej. System ten tworzy zintegrowane działanie trzech rodzajów jednostek ratowniczych stowarzyszenia:

 • Grup Ratownictwa (GR PCK), których zadaniem jest osiągnięcie odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenie tak, aby w przypadku dużej katastrofy, Grupa taka mogła wysłać Ratowników wypełniających zadania Patroli Ratowniczych.
 • Grup Ratownictwa Medycznego (GRM PCK), których zadaniem jest organizowanie Polowego Punktu Medycznego gdzie poszkodowanym udzielana jest kwalifikowana pomoc medyczna przez zawodowy personel medyczny oraz, w miarę możliwości, również wysłanie Patroli Ratowniczych działających na terenie katastrofy.
 • Grup Ratownictwa Specjalnego (GRS PCK), których zadaniem jest podejmowanie działań ratownictwa specjalistycznego zgodnego ze specyfiką danej Grupy (w zależności od specjalności poszczególnych sekcji) w celu wspomagania Patroli Ratowniczych w działaniach poszukiwawczych ( np. sekcje psów ratowniczych ) , wydobyciu lub transporcie poszkodowanych w miejscach niedostępnych dla Patroli Ratowniczych (ratownictwo wodne, nurkowe, wysokościowe).

W Grupach Systemu Ratownictwa PCK wyróżnia się trzy rodzaje zespołów ratowniczych:

 • Patrol Ratowniczy (PR) składający się z 4-6 ratowników, wyposażony w zestaw zgodny co najmniej ze standardem R1, nosze (deskę ortopedyczną), radiotelefon oraz wyposażenie indywidualne ratowników (kask, czołówka, kombinezon, środki ochrony oczu)
 • Medyczny Zespół Interwencyjny (MZI) składający się z 2-3 ratowników - w tym z zawodowego personelu medycznego - wyposażony w zestaw zgodny co najmniej ze standardem R1, dodatkową apteczkę opatrunkową, nosze (deskę ortopedyczną), radiotelefon, torbę lekarska z zestawem reanimacyjnym, zestawem do intubacji i do wlewu kroplowego o wyposażeniu zgodnym z aktualnym stanem prawnym
 • Polowy Punkt Medyczny (PPM) składający się z bazy logistyczno-medycznej, w oparciu o bazę tymczasową - namioty pneumatyczne lub inne - z podziałem na sektory przyjmowania, segregacji i zaopatrywania poszkodowanych, obserwacyjno-konsultacyjny, resuscytacyjny, wykonywania drobnych zabiegów oraz wydzielony od reszty sektor socjalny dla ratowników

Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu. Grupy poprzez swoje działania wspomagają pracę dwóch systemów krajowych:

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe, Straż Graniczna oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża i inne),w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Państwowe Ratownictwo Medyczne
System, powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W skład systemu wchodzą przede wszystkim centra powiadamiania ratunkowego (CPR), Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (HEMS), straż pożarna (w ramach pomocy przedmedycznej), Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) oraz jednostki wspierające, np.: Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.


Polski Czerwony Krzyż od początku swojej działalności w obszarze ratownictwa i ochrony ludności współpracuje z władzami publicznymi i instytucjami, wspierając pomoc humanitarną, medyczną, materialną i inną w zależności od skali i potrzeb.

Grupy Ratownictwa prowadzą działania z takimi partnerami jak:

 • Państwowa Straż Pożarna – Komenda Główna, Wojewódzkie, Powiatowe i Miejskie
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie kraju
 • Policja – Komenda Głowna, Wojewódzkie, Powiatowe i Miejskie
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Obrona Cywilna Kraju
 • Siły Zbrojne

 

Wersja do druku