Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Program OPH

Prawo Humanitarne » Program OPH »
Czym jest OPH?
 

„Odkrywamy Prawo Humanitarne” to międzynarodowy program edukacyjny stworzony dla nastolatków pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Został zapoczątkowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), a w Polsce wdrożony w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE). Pakiet, który otrzymuje nauczyciel zawiera materiały na przeprowadzenie 36 godzin zajęć, które wprowadzają młodych ludzi w podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Materiały oparte są na współczesnych oraz historycznych wydarzeniach, które pokazują w jaki sposób międzynarodowe prawo humanitarne chroni ludzi oraz ludzką godność podczas konfliktów zbrojnych, a także zapobiega cierpieniom wynikającym z wojny.

Kurs online OPH

Materiały edukacyjne


Program edukacyjny Odkrywamy Prawo Humanitarne składa się z pięciu głównych modułów. Każde z nich skupia się na konkretnym zagadnieniu i zawiera lekcje na różne tematy w ramach tego zagadnienia. Każda z lekcji posiada plan, który określa czas jaki należy na nią przeznaczyć, a także różne zajęcia dla uczniów. Każda z lekcji w danym module zajmuje od jednej do trzech godzin lekcyjnych, trwających od 45 do 60 minut. Wszystkie 22 lekcje to łącznie 36 godzin nauczania. By pomóc uczniom oraz nauczycielom, każda lekcja posiada swoje pytania wiodące. Metodologia kładzie nacisk na wiele ważnych życiowych umiejętności, takich jak komunikacja, współpraca, umiejętność wyrażania sprzeciwu, argumentowanie, rozwiązywanie problemów i szukanie konsensusu.

Metodologia
Słownik terminów
OPH tematy wprowadzające

Podział na moduły


Moduł 1. Z humanitarnego punktu widzenia

•    Przedstawia historie zwykłych ludzi
•    Ukazuje postawy humanitarne
•    Pokazuje rolę przypadkowego świadka
OPH Moduł 1

Moduł 2. Ograniczanie konfliktów zbrojnych

•    Konieczność wprowadzania ograniczeń w czasie wojny
•    Korelacja między prawami człowieka a prawem humanitarnym
•    Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego
OPH Moduł 2

Moduł 3. Stosowanie prawa

•    Przyczyny łamania prawa
•    Odpowiedzialność za łamanie prawa
OPH Moduł 3

Moduł 4. Dochodzenie sprawiedliwości

•    Sposoby egzekwowania prawa
•    Dlaczego należy dochodzić sprawiedliwości
OPH Moduł 4

Moduł 5. W odpowiedzi na skutki wojny

•    Potrzeby ludności
•    Łączenie rodzin
•    Praca delegata
OPH Moduł 5

Dostępne zasoby programu

  • Broszura wprowadzająca.
  • Moduły wprowadzające dla uczniów: pięć modułów z określonymi planami lekcyjnymi, zawierającymi pojęcia, cele oraz kluczowe pomysły na każdą z lekcji.
  • Słownik zawierający definicje związane z międzynarodowym prawem humanitarnym, a także z programem Odkrywamy Prawo Humanitarne.
  • Przewodnik metodologiczny – broszura umożliwiająca nauczycielom przeprowadzenie  poszczególnych lekcji.
  • Wytyczne do włączania programu Odkrywamy Prawo Humanitarne w ramy programu nauczania. Broszury oraz rysunki przedstawiające sposób w jaki lekcja na dany temat może być przeprowadzona.
  • Wytyczne do wprowadzenia programu oraz jego ewaluacji – przewodnik do wprowadzenia programu Odkrywamy Prawo Humanitarne do programu nauczania, planowanie wprowadzenia tego programu w całym kraju, ocenę programu, a także planowanie implementacji.

Implementacja


Program Odkrywamy Prawo Humanitarne został stworzony by  pomóc rządom poszczególnych krajów w implementacji wiedzy dotyczącej międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie z założeniami Konwencji Genewskich. Założeniem programu jest wdrożenie go przez Ministerstwo Edukacji. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz Polski Czerwony Krzyż zapewniają wsparcie techniczne oraz akademickie, a także pomagają w szkoleniach nauczycieli, również prowadząc kurs e-learningowy.

Celem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża jest wprowadzenie OPH do planów nauczania w szkołach ponadpodstawowych na całym świecie. Międzynarodowe organizacje wykazują coraz większe zainteresowanie programem Odkrywamy Prawo Humanitarne. W grudniu 2003, w imieniu Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej zobowiązała się poprzeć program. Seminaria Edukacyjne Europejskich Liderów w maju 2006 potwierdziły, że program odpowiada europejskim priorytetom edukacyjnym. Ponadto podczas Unii Afrykańskiej oraz Ligi Państw Arabskich, państwa członkowskie pozytywnie zatwierdziły wprowadzenie programu w swoich regionach.


Przydatne linki

www.ehl.icrc.org/ - strona w języku angielskim dotycząca programu

www.ehl.icrc.org/nonjoomla_html/Module1/M1.html
-
Film treningowy dla nauczycieli dotyczący modułu 1 w języku angielskim. 

www.ehl.icrc.org/nonjoomla_html/Module2/M2A.html -
Film treningowy dla nauczycieli dotyczący modułu 2 w języku angielskim. 

www.ehl.icrc.org/nonjoomla_html/Module3/M3.html -
Film treningowy dla nauczycieli dotyczący modułu 3 w języku angielskim. 

www.ehl.icrc.org/nonjoomla_html/Module4/M4.html -
Film treningowy dla nauczycieli dotyczący modułu 4 w języku angielskim. 

www.ehl.icrc.org/nonjoomla_html/Module5/M5.html -
Film treningowy dla nauczycieli dotyczący modułu 5 w języku angielskim. 

Wersja do druku