Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Małopolski Oddział Okręgowy PCK

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Centrala/Sekretariat 12 422 91 15, Fax 12 422 90 79

mail: krakow@pck.org.pl

www.pck.malopolska.pl

https://www.facebook.com/krakow.pck/

 

Numer konta:
Małopolski Oddział Okręgowy PCK w Krakowie:
Bank ING BSK S.A. nr konta: 18 1050 1445 1000 0012 0002 8916

 

WYKAZ   PLACÓWEK  MOO PCK

 

Lp.

Rejon/ Delegatura PCK

Adres biura

Telefon,

email

1.        

Oddział Rejonowy PCK  w Bochni

ul. Wojska Polskiego 1 32-700 Bochnia

Tel./fax 14 611-34-01

or.bochnia@pck.org.pl

 

 

2.        

Oddział Rejonowy w Brzesku

 

Adres do korespondencji:          31-116 Kraków,  ul. Studencka 19

Kontakt:

Tel. 12 422 91 15

Fax 12 422 90 79

krakow@pck.org.pl

3.        

Oddział Rejonowy PCK  w Chrzanowie

ul. Sokoła 24, pok.113

32-500 Chrzanów

kom. 606 268 107

zr.chrzanow@pck.org.pl

4.        

Oddział Rejonowy PCK  w Gorlicach

ul. Biecka 9B

38-300 Gorlice

509 080 992

or.gorlice@pck.org.pl

5.        

Oddział Rejonowy PCK w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 14,  33-300 Nowy Sącz

tel./fax 18 440 09 90

zr.nowysacz@pck.org.pl

6.        

Oddział Rejonowy PCK w Olkuszu

ul. Kr. K. Wielkiego 12

32-300 Olkusz

Tel. 577 370 919

or.olkusz@pck.org.pl

 

7.        

Oddział Rejonowy PCK  w Oświęcimiu

Adres do korespondencji:

Klub HDK PCK ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

or.oswiecim@pck.org.pl

8.        

Oddział Rejonowy PCK  w Suchej Beskidzkiej

Adres do korespondencji:

Klub HDK PCK "Babia Góra" przy Urzędzie Gminy w Zawoi

34-222 Zawoja 1307

502 720 625

or.suchabeskidzka@pck.org.pl

9.        

Oddział Rejonowy PCK  w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego

ul. Do Huty 17

33-100 Tarnów

Tel./fax 14 621-19-09

zr.tarnow@pck.org.pl

10.     

Oddział Rejonowy PCK  w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego

ul. Do Huty 17

33-100 Tarnów

Tel./fax 14 621-19-09

zr.tarnow@pck.org.pl

11.     

Oddział Rejonowy PCK w Wieliczce

ul. Szpunara 8

32-020 Wieliczka

Tel./fax 12 278-32-42

or.wieliczka@pck.org.pl

12.     

Delegatura PCK w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 4

34-100 Wadowice

Adres do korespondencji:          31-116 Kraków, ul. Studencka 19

Tel. 12 422 91 15 wew. 22

Fax 12 422 90 79

krakow@pck.org.pl

 

13.     

Delegatura PCK dla Powiatu Krakowskiego

ul. Studencka 19,

31-116 Kraków

Tel. 12 422 91 15 wew. 32

Fax 12 422 90 79

krakow.powiat@pck.malopolska.pl

 

 

 

Punkty Opieki nad Chorym w Domu

 

Punkt Opieki nad Chorym w Domu „Nowa Huta”

Os. Kolorowe 21

31-940 Kraków

Tel/fax 12 644 95 62

po.nowahuta@pck.org.pl

 

Punkt Opieki nad Chorym w Domu „Podgórze”

ul. Limanowskiego 13

30-551 Kraków

Tel/fax 12 296 13 86

po.podgorze@pck.org.pl

 

 

 

 

Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Olszańska 5

31-513 Kraków

 

Tel/fax 12 418 07 79

506 690 581

krakow.dompck@pck.org.pl

 

 

Hospicjum Domowe, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

ul. Olszańska 5

31-513 Kraków

 

Tel./fax 12 418 10 41

504 140 285

zumr.opieka@pck.org.pl

 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny PCK sp. z o.o. w Mszanie Dolnej

 

Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mszanie Dolnej

 

 

ul. Leśna 54a

34-730 Mszana Dolna

 

Tel/fax 18 331 02 68

osrodek.mszana@pck.org.pl

 

Wersja do druku