Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

Przetargi

Przetargi »

Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie informacje na temat naszych przetargów.

Wersja do druku

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic kamienicy własnej architekta Stan 2017-06-29

  czytaj więcej

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nr 206 ÷ 211, 215÷216, 217÷218 w budynku Zarządu Głównego PCK przy Mokotowskiej 14 w Warszawie. 2017-06-27

  czytaj więcej

 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic kamienicy własnej architekta Stanisława Odrzywolski 2017-06-23

  czytaj więcej

 • Informacja o wynikach w postępowaniu prowadzonym w sprawie przetargu nieograniczonego ZP -02/16 2017-06-21

  czytaj więcej

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie odznak, legitymacji i okładki do odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) - ZP-02/17 2017-06-08

  czytaj więcej

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic kamienicy własnej architekta Stanisława Odrzywolskiego – siedziby Małopolskieg 2017-06-06

  czytaj więcej

 • Informacja o wynikach w postępowaniu prowadzonym w sprawie przetargu nieograniczonego ZP -01/17 2017-05-10

  czytaj więcej

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie odznak, legitymacji i okładki do odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) - ZP-01/17 2017-04-19

  czytaj więcej

 • Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów medycznych, produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych oraz gospodarczych i higienicznych dla Zakładu 2017-04-08

  czytaj więcej

 • Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów medycznych, produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych oraz gospodarczych i higienicznych dla Zakładu 2017-03-28

  czytaj więcej

 • Informacja po otwarciu ofert dot. postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO na Dostawę materiałów medycznych, produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych oraz gospodarczych i higienicznyc 2017-03-16

  czytaj więcej