Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Godne Dzieciństwo

Zamień głodne dzieciństwo na Godne Dzieciństwo

Obecnie blisko 1 000 000 dzieci i młodzieży żyje w rodzinach, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, tj.: jedzenia, dachu nad głową, higieny i edukacji. 

W 2014 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w ubóstwie skrajnym żyło 7,4% społeczeństwa, co oznacza że około 2 800 000 osób w Polsce nie mogło zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywieniowych i mieszkaniowych. 1/3 całej populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym to dzieci i młodzież. *

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość. 

Jednym z takich programów jest Godne Dzieciństwo, w ramach którego kompleksowo wspieramy dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących Stwarzamy dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwalamy na uniknięcie pokoleniowej biedy. 

Niedożywienie to ogromny problem wśród polskich dzieci. Badania Instytutu Żywności i Żywienia mówią same za siebie – prawidłowy sposób żywienia rozpoczęty dopiero w późniejszym okresie życia nie jest w stanie zniwelować utraconych wcześniej możliwości rozwoju psychicznego i fizycznego.

Wnioski te potwierdza mgr inż. Bożena Wajszczyk z Instytutu: Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie ze względu na bardzo intensywne procesy wzrastania i dojrzewania zachodzące w tym okresie oraz negatywne konsekwencje związane z niedoborami składników odżywczych.. Niedożywienie młodego organizmu ma ogromne konsekwencje – dzieciom i młodzieży zagrażają takie schorzenia, jak anemia, niedowaga, infekcje, osteoporoza, zaburzenia mineralizacji szkieletu, a nawet przedwczesna umieralność. Badania wskazują, że aż 59% polskiej młodzieży otrzymuje niską wartość odżywczą racji pokarmowych.

W ramach programu oddziały PCK prowadzą coroczne akcje, które pozwalają na zebranie środków i przygotowanie wsparcia dla dzieci w danym regionie.
Wielkanoc z PCK
 – celem akcji jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia w tym szczególnym czasie. Kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty i zbiórki darów w sklepach, na rynkach miast i w szkołach. Obecnie największa, ogólnopolska zbiórka PCK, prowadzona jest we współpracy z siecią sklepów TESCO. Dzięki temu wiele rodzin w całej Polsce godnie i uroczyście spędza Święta Wielkanocne.

Gorączka Złota
 - akcja polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych,  trwa od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach i firmach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. 


Wyprawka dla Żaka
 - celem akcji jest pozyskanie środków na wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Na początku wrześnie każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty i przybory szkolne (bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.).


Czerwonokrzyska Gwiazdka
 – to ogólnopolska akcja pomocy świątecznej dla potrzebujących. PCK wydaje paczki z żywnością, środkami czystości, odzieżą i zabawkami, organizuje spotkania opłatkowe i wieczerze wigilijne, wizyty u osób chorych, starszych i samotnych oraz organizuje spotkania mikołajkowe dla najmłodszych.

Wszystkie te działania możliwe są dzięki wsparciu naszych darczyńców i sponsorów. Dzieci potrzebują stałego wsparcia, dlatego każdy, kto chce wspomóc nasz program, może przekazać dowolną kwotę na konto 13 1160 2202 0000 0000 2987 3563 z dopiskiem „Godne Dzieciństwo”.

 

* Dane Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie raportu „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku”.

Wersja do druku