Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

Sprawozdania z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża

Sprawozdania »

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowemu Zjazdowi, najwyższej władzy stowarzyszenia. Przed przyjęciem przez Krajowy Zjazd sprawozdanie finansowe zawsze jest badane przez niezależnego audytora i opiniowane przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawozdanie za 2005 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, ponieważ od 1 stycznia 2005 r. Polski Czerwony Krzyż ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

 Sprawozdanie z działalności za 2015 rok

 Sprawozdanie z działalności za 2015 rok - wersja angielska

 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok [wersja angielska - Report on Polish Red Cross Activities 2013]

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Uchwała Krajowego Zjazdu PCK nr 33/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Czerwonego Krzyża za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe PCK za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

Sprawozdanie finansowe z działalności za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe z działalności za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie finansowe z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie_z_działalności_za_2008_rok.pdf


Sprawozdanie_z_działalności_za_2007_rok.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2006_rok.pdf

Uchwały organów statutowych szczebla ogólnopolskiego PCK w 2006 roku.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2005_rok.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2004_rok.pdf

Sprawozdanie_z_działalności_za_2003_rok.pdf

Rozliczenia z apeli o pomoc poszkodowanym
ogłoszonych przez Polski Czerwony Krzyż
Data Apel
Treść
Sprawozdanie
08.01.2004 Iran - trzęsienie ziemi
26.02.2004 Maroko - trzęsienie ziemi w Maroku
07.09.2004 Biesłan - pomoc poszkodowanym w Osetii
03.01.2005 Zatoka Bengalska - trzęsienie ziemi
16.09.2005 Huragan Katrina
03.02.2007 Indonezja - trzęsienie ziemi
20.10.2008 Bliski Wschód - kryzys humanitarny
 
31.10.2008 Birma - cyklon Nargis  
31.12.2009 Ukraina - pandemia grypy  
03.01.2011 Kampania Stop Malarii II edycja  
02.02.2015  Pomoc Poszkodowanym i Uchodźcom na Ukrainie - MAiC nr 100/2014  

Wersja do druku

 • Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2014 2015-01-23

  Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 05 grudnia 2013 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji...czytaj więcej

 • Rozliczenie zbiórki publicznej na pomoc poszkodowanym przez tajfun na Filipinach 2014-07-25

  Polski Czerwony Krzyż zakończył zbiórkę publiczną na rzecz ofiar poszkodowanych przez tajfun Haiyan (Yolanda), który zniszczył Filipiny w listopadzie 2013 roku.czytaj więcej

 • Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2013 2014-02-04

  Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 30 listopada 2012 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji...czytaj więcej

 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej „Dzień Nadziei” 2014-01-14

  Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 3 grudnia 2012 roku przez Ministra Administracj....czytaj więcej

 • Sprawozdanie końcowe Polskiego Czerwonego Krzyża 2013-04-03

  Sprawozdanie końcowe Polskiego Czerwonego Krzyża ze sposobu wydatkowania środków ze zbiórki publicznej na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrofy budowlanej w Chorzowie...czytaj więcej

 • Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2012 2013-01-31

  Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 11 stycznia 2012 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...czytaj więcej

 • Szczegółowe rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2011 2012-06-30

  Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 29 grudnia 2010 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją...czytaj więcej

 • Sprawozdanie powódź 2010 2012-05-29

  Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 6.03.2012 roku (wraz ze sprawozdaniem uzupełniającym) w sprawie zbiórki publicznej na rzecz ofiar powodzi w Polsce w 2010 roku.czytaj więcej

 • Rozliczenie zbiórki publicznej Godne Dzieciństwo za rok 2011 2012-01-30

  Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14), zgodnie z pozwoleniem wydanym w dniu 29 grudnia 2010 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...czytaj więcej

 • Powódź 2010 2011-02-21

  W związku z zakończeniem zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 95/2010 z 19 maja 2010 r. oraz 103/2010 z 25 maja 2010...czytaj więcej

 • Zbiórka HAITI 2011-01-27

  Rozliczenie zbiórki publicznej nr 8/2010 prowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po trzęsieniu ziemi na Haiti.czytaj więcej