Przejdź do treści

Zbieramy odzież
i inne tekstylia

Twój dar wykorzystamy na poprawę
warunków życia najbiedniejszych rodzinOdzież

Pościel

Buty

PluszakiŻyczenia

O projekcie

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 14 województw. Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. Nasz projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.

Zbiórka tekstyliów to sposób na pozyskiwania środków, z którego PCK korzystał już wcześniej, teraz jednak wdrażamy nowy model działania w tym zakresie. Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.


Kontener - prawa ścianka
Jeśli widzisz potrzebę aby w Twoim sąsiedztwie stanął pojemnik z logo PCK napisz nam o tym a my poprosimy gospodarza terenu (społdzielnię, gminę, miasto) o pozwolenie na posadowienie pojemnika. Będziesz mógł wspólnie z sąsiadami wspierać PCK. Prosimy napisz nam o tym.

Kontakt: Andrzej Antoń,
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
tel. 693 615 993,
e-mail: tekstylia@pck.org.pl
Jeśli jesteś właścicielem terenu i chcesz wspierać PCK udostępnij nam swoje miejsce. Nasz pojemnik ma wymiary 120 x 120 x 222 cm. Sprawisz wielka radość wielu ludziom w Twojej okolicy. Prosimy skontaktuj się z nami.

Kontakt: Andrzej Antoń,
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
tel. 693 615 993,
e-mail: tekstylia@pck.org.pl

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Ci zaś, którzy decydują się pozostawić tekstylia w pojemnikach, powinni zwrócić uwagę na ich oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK – można szybko zweryfikować, czy dany pojemnik jest własnością PCK, a także, w razie potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach (uszkodzenie pojemnika, przepełnienie itp.).

Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy.

Kontener - prawa ścianka Kontener - lewa ścianka


FAQ - popularne pytaniaPolski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy. O szczegółowym podziale środków decyduje oddział okręgowy PCK, który może je przeznaczyć między innymi na: obsługę programów pomocowych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, wsparcie chorych, prowadzenie programów edukacyjnych, czy utrzymanie systemu ratownictwa oraz pierwszej pomocy. 100% kwoty zostanie przeznaczone na działalność statutową.
Akcja zbiórki tekstyliów w specjalnych pojemnikach będzie prowadzona a w 14 województwach . Wszystkie aktualne lokalizacje pojemników PCK publikujemy na stronie projektu www.pck.pl/tekstylia. Wykazy miejsc z nowymi lokalizacjami są na bieżąco aktualizowane . W pozostałych województwach funkcjonują inne modele zbiórki tekstyliów – aby sprawdzić, jakie, trzeba skontaktować się z tymi oddziałami PCK. Co więcej, w całej Polsce, darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić, odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Lista oddziałów znajduje się na naszej stronie internetowej www.pck.pl w zakładce Kontakt/Oddziały Okręgowe PCK.
Wszystkie pojemniki Polskiego Czerwonego Krzyża są odpowiednio oznakowane. Wzór takiego oznaczenia można znaleźć na stronie www.pck.pl/tekstylia Elementy, na jakie należy zwrócić uwagę, to: obecność znaku PCK oraz kontakt do lokalnego oddziału organizacji. Warto także zweryfikować lokalizację – wszystkie aktualne lokalizacje pojemników PCK publikujemy na stronie internetowej. Pojemniki w innych miejscach i oznaczone inaczej niż według wzoru, nie należą do PCK. W przypadku wykorzystania na nich znaku Czerwonego Krzyża, mamy do czynienia z poważnym nadużyciem – w takiej sytuacji prosimy o kontakt.
Do pojemników można wkładać zarówno ubrania, jak i pościel, ręczniki, nawet pluszowe zabawki i buty połączone w pary. Przekazując tekstylia, zadbaj o to, aby były czyste i spakowane w komplety.
Nie. Oznacza to jedynie usprawnienie procesu zbiórki tekstyliów. Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. W wybranych miejscowościach będą też nadal prowadzone zbiórki polegające na odbieraniu worków z tekstyliami w wybrany dzień.
Polski Czerwony Krzyż jest właścicielem pojemników, w których gromadzone są tekstylia, dlatego PCK odpowiada zarówno za lokalizację tych pojemników, jak i za ich stan. Regularne opróżnianie pojemników leży jednak po stronie naszych partnerów. Ponieważ zdarzało się w przeszłości, że pojemniki były niszczone lub przepełnione, postanowiliśmy na każdym z nich umieścić dane kontaktowe do oddziału PCK – gorąco prosimy o sygnalizowanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych ze stanem i umiejscowieniem pojemników.
Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom. Zebrane tekstylia przekażemy lokalnym partnerom, którzy zdecydują o ich dalszym losie – większość zgromadzonych rzeczy zostanie przeznaczona na cale przemysłowe (np.: przerobiona na czyściwo, materiały do uszczelniania), część trafi do sprzedaży w second handach. Za wszystkie zebrane tekstylia PCK otrzyma pieniądze na obsługę dobroczynnych działań.
Polski Czerwony Krzyż w latach 2006-2008 współpracował z firmą Wtórpol, która zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem tekstyliów. Wtedy jednak rola PCK ograniczała się do użyczenia znaku. Właścicielem pojemników pozostawał Wtrópol, oznaczając je tylko znakiem PCK, w zamian za co organizacja otrzymywała stosowną opłatę. Ten model współpracy rodził pewne niedogodności: PCK nie miał wpływu na lokalizację oraz stan pojemników, darczyńcom brakowało także przejrzystej informacji o losach zebranych tekstyliów. Skorzystaliśmy z tych doświadczeń przy ponownym uruchomieniu zbiórki tekstyliów pod znakiem PCK. Sądzimy, że warto to robić, bo jest to proekologiczny i efektywny mechanizm fundraisingowy – sprzedaż zebranych tekstyliów zapewnia organizacji środki na obsługę różnorodnych projektów. Z takiego modelu korzystają także inne organizacje charytatywne oraz stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na świecie. • Aby skontaktować się w sprawie zbiórki tekstyliów z PCK w Twoim regionie, wybierz (kliknij) właściwe województwo - Oddział Okręgowy PCK na mapie obok.

  Koordynator krajowy

  Andrzej Antoń,
  Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
  tel. 693 615 993,
  e-mail: tekstylia@pck.org.pl
  www.pck.pl

Pomagając wspierasz akcje

Wielkanoc z PCK Wyprawka dla Żaka Kampania Walki z Głodem Czerwonokrzyska Gwiazdka


Polski Czerwony Krzyż wspierał przekazywanie rowerów rehabilitacyjnychRower rehabilitacyjnyPolski Czerwony Krzyż wykonując swoje zadania statutowe wspierał podopiecznych PCK przekazując im trzykołowe rehabilitacyjne rowery z innowacyjnym rozwiązaniem technicznym.

więcej wiadomości »