Przejdź do treści

Zbieramy odzież
i inne tekstylia

Twój dar wykorzystamy na poprawę
warunków życia najbiedniejszych rodzinOdzież

Pościel

Buty

PluszakiO projekcie

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 16 województw. Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. Nasz projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.

Zbiórka tekstyliów to sposób na pozyskiwania środków, z którego PCK korzystał już wcześniej, teraz jednak wdrażamy nowy model działania w tym zakresie. Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.


Kontener - prawa ścianka
Jeśli widzisz potrzebę aby w Twoim sąsiedztwie stanął pojemnik z logo PCK napisz nam o tym a my poprosimy gospodarza terenu (społdzielnię, gminę, miasto) o pozwolenie na posadowienie pojemnika. Będziesz mógł wspólnie z sąsiadami wspierać PCK. Prosimy napisz nam o tym.

Kontakt: Andrzej Antoń,
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
tel. 693 615 993,
e-mail: tekstylia@pck.org.pl
Jeśli jesteś właścicielem terenu i chcesz wspierać PCK udostępnij nam swoje miejsce. Nasz pojemnik ma wymiary 120 x 120 x 222 cm. Sprawisz wielka radość wielu ludziom w Twojej okolicy. Prosimy skontaktuj się z nami.

Kontakt: Andrzej Antoń,
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
tel. 693 615 993,
e-mail: tekstylia@pck.org.pl

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Ci zaś, którzy decydują się pozostawić tekstylia w pojemnikach, powinni zwrócić uwagę na ich oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK – można szybko zweryfikować, czy dany pojemnik jest własnością PCK, a także, w razie potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach (uszkodzenie pojemnika, przepełnienie itp.).

Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy.

Kontener - prawa ścianka Kontener - lewa ścianka


FAQ - popularne pytaniaPolski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy. O szczegółowym podziale środków decyduje oddział okręgowy PCK, który może je przeznaczyć między innymi na: obsługę programów pomocowych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, wsparcie chorych, prowadzenie programów edukacyjnych, czy utrzymanie systemu ratownictwa oraz pierwszej pomocy. 100% kwoty zostanie przeznaczone na działalność statutową.
Akcja zbiórki tekstyliów w specjalnych pojemnikach jest prowadzona w 15 województwach . Wszystkie aktualne lokalizacje pojemników PCK publikujemy na stronie projektu www.pck.pl/tekstylia. Wykazy miejsc z nowymi lokalizacjami są na bieżąco aktualizowane . W pozostałych województwach funkcjonują inne modele zbiórki tekstyliów – aby sprawdzić, jakie, trzeba skontaktować się z tymi oddziałami PCK. Co więcej, w całej Polsce, darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić, odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Lista oddziałów znajduje się na naszej stronie internetowej www.pck.pl w zakładce Kontakt/Oddziały Okręgowe PCK.
Wszystkie pojemniki Polskiego Czerwonego Krzyża są odpowiednio oznakowane. Wzór takiego oznaczenia można znaleźć na stronie www.pck.pl/tekstylia Elementy, na jakie należy zwrócić uwagę, to: obecność znaku PCK oraz kontakt do lokalnego oddziału organizacji. Warto także zweryfikować lokalizację – wszystkie aktualne lokalizacje pojemników PCK publikujemy na stronie internetowej. Pojemniki w innych miejscach i oznaczone inaczej niż według wzoru, nie należą do PCK. W przypadku wykorzystania na nich znaku Czerwonego Krzyża, mamy do czynienia z poważnym nadużyciem – w takiej sytuacji prosimy o kontakt.
Do pojemników można wkładać zarówno ubrania, jak i pościel, ręczniki, nawet pluszowe zabawki i buty połączone w pary. Przekazując tekstylia, zadbaj o to, aby były czyste i spakowane w komplety.
Nie. Oznacza to jedynie usprawnienie procesu zbiórki tekstyliów. Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. W wybranych miejscowościach będą też nadal prowadzone zbiórki polegające na odbieraniu worków z tekstyliami w wybrany dzień.
Polski Czerwony Krzyż jest właścicielem pojemników, w których gromadzone są tekstylia, dlatego PCK odpowiada zarówno za lokalizację tych pojemników, jak i za ich stan. Regularne opróżnianie pojemników leży jednak po stronie naszych partnerów. Ponieważ zdarzało się w przeszłości, że pojemniki były niszczone lub przepełnione, postanowiliśmy na każdym z nich umieścić dane kontaktowe do oddziału PCK – gorąco prosimy o sygnalizowanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych ze stanem i umiejscowieniem pojemników.
Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom. Zebrane tekstylia przekażemy lokalnym partnerom, którzy zdecydują o ich dalszym losie – większość zgromadzonych rzeczy zostanie przeznaczona na cale przemysłowe (np.: przerobiona na czyściwo, materiały do uszczelniania), część trafi do sprzedaży w second handach. Za wszystkie zebrane tekstylia PCK otrzyma pieniądze na obsługę dobroczynnych działań.
Polski Czerwony Krzyż w latach 2006-2008 współpracował z firmą Wtórpol, która zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem tekstyliów. Wtedy jednak rola PCK ograniczała się do użyczenia znaku. Właścicielem pojemników pozostawał Wtrópol, oznaczając je tylko znakiem PCK, w zamian za co organizacja otrzymywała stosowną opłatę. Ten model współpracy rodził pewne niedogodności: PCK nie miał wpływu na lokalizację oraz stan pojemników, darczyńcom brakowało także przejrzystej informacji o losach zebranych tekstyliów. Skorzystaliśmy z tych doświadczeń przy ponownym uruchomieniu zbiórki tekstyliów pod znakiem PCK. Sądzimy, że warto to robić, bo jest to proekologiczny i efektywny mechanizm fundraisingowy – sprzedaż zebranych tekstyliów zapewnia organizacji środki na obsługę różnorodnych projektów. Z takiego modelu korzystają także inne organizacje charytatywne oraz stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na świecie. • Aby skontaktować się w sprawie zbiórki tekstyliów z PCK w Twoim regionie, wybierz (kliknij) właściwe województwo - Oddział Okręgowy PCK na mapie obok.

  Koordynator krajowy

  Andrzej Antoń,
  Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
  tel. 693 615 993,
  e-mail: tekstylia@pck.org.pl
  www.pck.pl

Pomagając wspierasz akcje

Wielkanoc z PCK Wyprawka dla Żaka Kampania Walki z Głodem Czerwonokrzyska Gwiazdka


Rowery trójkołowe dla podopiecznych Polskiego Czerwonego KrzyżaRower rehabilitacyjnyZe środków uzyskanych ze zbiórki tekstyliów do pojemników PCK współpracująca z Polskim Czerwonym Krzyżem Fundacja Ecotextil przekazuje dla naszego Stowarzyszenia specjalne rowery rehabilitacyjne, które trafiają do naszych podopiecznych z orzeczonym stopniem niesprawności ruchowej. czytaj więcej...

Kontener

więcej wiadomości »